Regelmatig lees ik belangwekkende uitspraken in belastingzaken. De uitspraak van Rechtbank Haarlem van ruim een week geleden wil ik u toch niet onthouden.

Zoals iedere ondernemer met een auto van de zaak weet mag u alle BTW over de kosten van die auto aftrekken. Echter aan het einde van het jaar moet een deel van deze aftrek worden gecorrigeerd. Het gaat om 12% van de bijtelling voor privé-gebruik. Meestal is dit privé-gebruik 25%, maar bij energiezuinige auto’s kan de bijtelling beperkt worden tot 14% en bij elektrische auto’s vanaf 2010 zelf tot 0%. Dus heeft u een “gewone” auto met een cataloguswaarde van 30.000,- dan is uw BTW-correctie voor privé-gebruik 12% van (25% van 30.000) is 900,- En heeft u een heel energiezuinige auto met dezelfde cataloguswaarde, dan is uw BTW-correctie voor privé-gebruik 12% van (14% van 30.000) is 504,- En voor de elektrische auto zelfs 0,- Tot zover niets nieuws onder de zon.

Echter de Rechtbank in Haarlem heeft nu beslist dat het onderscheid dat de belastingdienst in zijn BTW-beleid maakt tussen milieuvriendelijke auto’s en andere auto’s, strijdig is met de BTW-wetgeving. De BTW-wetgeving kent namelijk een dergelijk onderscheid niet. Wettelijk zijn bij de BTW alleen het bedrag van de BTW op de autokosten en de omvang van het privé-gebruik bepalend. Verschillen in technische specificaties, zoals CO2-uitstoot van een auto, zijn niet relevant. Wat betekent dit nu voor u. Nou heel kort door de bocht kunt u op dit moment volstaan met een BTW-correctie voor privé-gebruik van 12% van 14% van de cataloguswaarden en voor 2010 en 2011 van 0%. U zult begrijpen dat de belastingdienst het hier niet mee eens zal zijn en gaat tegen de uitspraak in beroep.

Maar tot een eventuele nieuwe uitspraak, kunt u deze correctie toepassen en bij een eventuele correctie van de belastingdienst bezwaar maken en verwijzen naar deze uitspraak. Wordt vervolgd…

Uw belastingadviseur

Jaap Ekkelboom CB

Esteem Accountancy & Belastingadviseurs te Waddinxveen

www.esteem.nl

Advertenties