Wat kan er in een paar weken toch veel gebeuren. Ik zal u vandaag bijpraten over een aantal veranderingen die voor u van belang kunnen zijn.

Btw privé-gebruik auto

Vorige column ging over de beperking van de correctie btw op het privé-gebruik van de auto. Inmiddels heeft de staatssecretaris dit gat gerepareerd. Per 1 juli 2011geldt een nieuwe correctiemethode  voor dit privé-gebruik. De btw-correctie wordt nu losgekoppeld van de bijtelling in de inkomstenbelasting of loonbelasting. De correctie vindt nu plaats over het daadwerkelijke prive-gebruik , waarbij woon-werk kilometers als privé tellen. Ook kan gekozen worden voor een forfaitair percentage van de catalogusprijs van de auto inclusief bpm en btw. Ik zal een document op onze website zetten met de nieuwe regeling.

Verlaagde btw in de bouw

De stimulatie maatregel van verlaagde btw voor de bouw is verlengd tot 1 oktober 2011. Voorwaarde is dat de werkzaamheden voor 1 juli moeten zijn begonnen en voor 1 oktober zijn afgerond. De woning moet ouder zijn dan twee jaar.

Vrijstelling btw voor verhuur ligplaatsen woonboten

Dat lijkt goed nieuws. De btw op verhuur van ligplaatsen voor woonboten was namelijk 19%.  Het heeft ook een keerzijde. De verhuurders kunnen nu geen btw over de kosten van verhuur en onderhoud van de ligplaatsen meer aftrekken. Het kan er zelfs toe leiden dan eerder afgetrokken btw (bijvoorbeeld op de aanleg van een kademuur) gedeeltelijk terugbetaald moet worden door de herzieningsregeling.

Overdrachtsbelasting

De overdrachtbelasting wordt tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. De maatregel geldt voor een jaar, namelijk voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012. Het moment van de juridische overdracht van de woning is bepalend of u binnen deze periode valt.

Spaarloon vervalt

Om het cadeautje van de tijdelijke maatregel van verlaging van de overdrachtsbelasting te betalen wordt de spaarloonregeling afgeschaft. Werknemers kunnen per 1 januari 2012 geen geld meer inleggen. De vrijstelling voor het gespaarde bedrag blijft nog onder dezelfde voorwaarden 4 jaar doorlopen. Daarna vervalt de hele regeling.

Dan komt er ook nog een mogelijk verlaging van de AOW-partnertoeslag per 1 augustus. Ik houd u op de hoogte.

Uw belastingadviseur

Jaap Ekkelboom CB

Esteem Accountancy & Belastingadviseurs te Waddinxveen

Advertenties