Wellicht hoort u bij de groep van belastingplichtigen die onlangs een herinnering hebben ontvangen van de belastingdienst. Een herinnering om uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2009 in te dienen. Het is een vriendelijke maar toch dreigende brief.

Hoe serieus moet u deze herinnering nu nemen. Laat ik beginnen te zeggen dat u eigenlijk alle brieven van de belastingdienst serieus moet nemen.

Wat kunnen nu de consequenties zijn als u niet op deze herinnering reageert. Voor nu alleen dat u een aanmaning krijgt. Ook daar staat weer een periode in waarbinnen u de aangifte nu echt moet gaan indienen. Als u dat niet doet of u bent te laat, dan krijgt u een boete. Die boete is met ingang van 2010 fors hoger geworden. Er van uitgaande dat u voor het eerst te laat bent is de boete voor de inkomstenbelasting 226 euro (per belastingplichtige) en voor de vennootschapsbelasting zelfs 2460 euro.

Maar er zijn niet alleen consequenties op dit moment. Dus eerst de aanmaning en daarna een boete. Er zijn ook consequenties voor de toekomst. Die hebben te maken met het moment dat u de aangifte moet indienen. Kunt u nu nog gebruik maken van de uitstelregeling, dan kunt u dat mogelijk in de toekomst vergeten. Of u nog voor uitstel middels uw adviseur in aanmerking komt, wordt vanaf het belastingjaar 2012 getoetst. Er wordt bij dat uitstelverzoek gekeken naar de laatste drie jaren. Was u twee van die drie jaren te laat, dus niet binnen de uitsteltermijn, dan krijgt u geen uitstel meer. Als de aangifte van 2011 wel op tijd is krijgt u voor 2012 toch nog uitstel.

Zorg er dus voor dat uw aangifte over het belastingjaar 2011 in ieder geval op tijd gedaan wordt. En zorg er natuurlijk voor dat u geen boete krijgt, want voor dat geld kunt u de aangifte ook door een belastingadviseur laten doen.

Uw belastingadviseur

Jaap Ekkelboom CB

Esteem Accountancy & Belastingadviseurs te Waddinxveen

www.esteem.nl

Advertenties