Voor veel mensen zit de vakantie er weer op. Als het goed is zijn er veel vakantiedagen opgenomen. Heeft u wel eens gehoord van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen? Dit onderscheid wordt per 1 januari 2012 belangrijk. Iedereen die werkt, heeft recht op vakantiedagen en wel 4 maal het aantal dagen dat gewerkt wordt per week. Heb je een volledige baan en werk je dus 5 dagen per week, dan heb je recht op 4 maal 5 is 20 vakantiedagen. Dit zijn je wettelijke vakantiedagen. Veel mensen hebben recht op meer vakantiedagen. Dat blijkt uit de CAO of een arbeidsovereenkomst. Als je bij een volledige baan bijvoorbeeld recht hebt op 25 vakantiedagen, dan heb je 20 wettelijke vakantiedagen en 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Als je deze dagen niet opneemt, dan verjaren ze na 5 jaar. Na 5 jaar ben je deze dagen kwijt als je ze niet hebt opgenomen.

Wat gebeurt er nu per 2012?
Vanaf deze datum geldt een verschillende verjaringstermijn voor wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen blijft de verjaring 5 jaar. Wettelijke vakantiedagen vervallen na 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de dagen zijn opgebouwd. Voor dagen die u vóór 2012 heeft opgebouwd blijft de oorspronkelijke 5 jaar gelden. Als u vakantiedagen opneemt, dan gaan deze dagen eerst af van de opgebouwde wettelijke vakantiedagen en daarna de bovenwettelijke. De korte verjaringstermijn gaat ook niet gelden voor wettelijke vakantiedagen die u redelijkerwijs, bijvoorbeeld door medische redenen, niet kon te nemen.

Ja ja werkgever, dat wordt nog een hele registratie.

Uw belastingadviseur
Jaap Ekkelboom CB
Esteem Accountancy & Belastingadviseurs te Waddinxveen
http://www.esteem.nl

Advertenties