Om de verkoop van woningen te stimuleren is de overdrachtsbelasting van 6% verlaagd naar 2%. Deze verlaging is tijdelijk. Zoals het er nu voor staat geldt de verlaging tot 1 juli 2012. De verlaging geldt niet bij aankoop van een bedrijfsruimte.

Om deze tijdelijke maatregel te bekostigen is besloten om de spaarloonregeling definitief af te schaffen en wel per 2012. U, of eigenlijk uw werkgever, kan dan niet meer inleggen. Werknemers kunnen hun opgebouwde spaarloon in 2013 ineens opnemen. Dat hoeft echter niet. u kunt er ook voor kiezen nog gebruik te maken van de vrijstelling in box 3, onder dezelfde voorwaarden als de huidige regeling.

Een grote groep werknemers gebruikt spaarloon als betaling voor een levensverzekering met een lijfrente of een kapitaalsuitkering bij een verzekeringsmaatschappij. Het stopzetten van de inlegmogelijkheid heeft dan direct invloed op de premies die u betaalt voor uw levensverzekering. Deze premies zult u vanaf 1 januari 2012 nu zelf rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij moeten overmaken. Check dus uw situatie.

Om het voordeel van de spaarloonregeling voor werkgevers te beperken is er een eindheffing over spaarloon ingevoerd. Op dit moment is die 25%. Het afschaffen van het spaarloon lijkt dus een besparing voor de werkgever. Echter de werkgever heeft het nadeel dat vanaf 2012 over een hoger bedrag premies werknemers verzekeringen betaald moet worden. Per saldo maakt het voor de werkgever niet veel uit.

Verder wordt de levensloopregeling afgeschaft. Maar als het doorgaat komt er wel een nieuwe spaarfaciliteit: vitaliteitssparen. Maar daarover meer in een volgende column.

Uw belastingadviseur

Jaap Ekkelboom CB

Esteem Accountancy & Belastingadviseurs te Waddinxveen

www.esteem.nl

Advertenties