Als u ondernemer bent, dan heeft u ongetwijfeld overwogen uw onderneming te drijven vanuit een BV. Ik ga deze keer niet de voor en nadelen van een BV opsommen ten opzichte van bijvoorbeeld een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. Als u dat voor uw situatie wilt weten, dan belt u maar een keer.

Nee, deze keer viel mij een berichtje op van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, dat het de bedoeling is dat in veel gevallen (eenvoudige BV met één aandeelhouder) de verplichte notariële akte bij het oprichten van een BV gaat verdwijnen. Althans, een wetsvoorstel daartoe zal in 2012 worden ingediend. Dat bespaart de ondernemer circa duizend euro voor zo’n akte. Maar zult u zeggen er was toch ook nog zoiets als de flex-BV?

Ja, de flex-BV die maar niet geboren wil worden. Belangrijkste voordeel hiervan, je hebt nog maar 1 euro nodig om een BV op te richten. Belangrijkste nadeel, uitbreiding van de bestuurdersaansprakelijkheid. Het wetsvoorstel is al eind 2009 door de Tweede Kamer aangenomen, en het ligt nog steeds ter behandeling bij de Eerste Kamer. Zou het met de flex-BV uiteindelijk hetzelfde gaan als met de nieuwe personenvennootschappen? Wij zijn al jaren voorbereid op het nieuwe personenvennootschappenrecht. Mogelijk dat een aantal van u de maatschap heeft omgezet in een BV, om alvast de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontlopen. En nu heeft minister Opstelten besloten, dat het wetsvoorstel wordt ingetrokken, omdat de ondernemers voor wie de regeling bedoeld was, de regeling niet zien zitten.

Per 1 juli 2011 is de verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie afgeschaft. Als nu alle plannen en voorstellen doorgaan, dan kan het oprichten van een BV heel snel en goedkoop.

Uw belastingadviseur
Jaap Ekkelboom CB
Esteem Accountancy & Belastingadviseurs te Waddinxveen
www.esteem.nl

Advertenties