Voor wie niet veel met belastingen te maken heeft, lijkt het alsof alles bij belastingen duidelijk is. In veel gevallen is dat natuurlijk ook zo. Als je het bijvoorbeeld hebt over je looninkomsten, de WOZ-waarde van je woning en de betaalde hypotheekrente.

Maar het gebeurt ook regelmatig dat een fiscale vraag helemaal niet eenduidig te beantwoorden is. Maar al te vaak hangt het af van de feiten en omstandigheden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de waarde van een bedrijfspand bij staking. Of dat wellicht een deel van een stamrecht in uw BV niet voor verwezenlijking vatbaar is. Of dat een opleiding wel of niet voldoet voor de studiekostenaftrek. Enfin u begrijpt de strekking.

Als u nu met een fiscale kwestie zit die niet duidelijk is, wat doet u dan? U kunt natuurlijk bellen met de BelastingTelefoon. U wordt daar over het algemeen keurig en snel geholpen. Uiteraard gaat de belastingtelefoon niet verder dan het beantwoorden van vragen vanuit het standpunt van de belastingdienst. Adviezen zullen ze natuurlijk niet geven. Verder is alles mondeling, dus u kunt zich later niet op inlichtingen of toezeggingen van de BelastingTelefoon beroepen. Als de vraag niet eenduidig te beantwoorden valt, dan zullen ze u doorverwijzen naar de Inspecteur. Deze kunt u dan schriftelijk de fiscale kwestie voorleggen. Een groot voordeel is dat u dan zekerheid krijgt. Nadeel is dat het lang kan duren voor u antwoord heeft. Je zou kunnen proberen het mondeling te doen en dan zelf schriftelijk te bevestigen, maar een Inspecteur laat zich niet zo snel woorden in de mond leggen.

Als u een eventuele latere correctie financieel kunt opvangen, dan kunt u natuurlijk ook zelf een standpunt innemen. Als dit een zogenaamd pleitbaar standpunt is, dan loopt u wel kans op een correctie, maar niet op een boete. Als het gaat om grotere financiële belangen, doet u er verstandig aan uw standpunt voor te leggen aan een belastingadviseur. Die kent de heersende leer en de stand van de jurisprudentie. En wie weet zijn er betere mogelijkheden.

Uw belastingadviseur

Jaap Ekkelboom CB

Esteem Accountancy & Belastingadviseurs te Waddinxveen

http://www.esteem.nl

Advertenties