Voor het privégebruik van de auto is 2011 een roerig jaar. Nu moet de laatste btw-aangifte over 2011 worden ingediend. In deze laatste aangifte wordt de correctie voor privégebruik opgenomen. Maar hoe moet dat nu? Ik zal daar in deze column kort op ingaan. Ik kan niet alle situaties belichten, dus ik kies voor een veel voorkomende situatie. De eenmansondernemer die volledig btw-plichtig is en de auto op de zaak heeft staan, waarvoor hij bij aanschaf de btw heeft kunnen aftrekken. Wat het lastig maak is dat we voor 2011 twee periode moeten onderscheiden. De periode voor en de periode na 1 juli 2011.

Voor 1 juli 2011

Staat de auto op de zaak, dan is alle btw aftrekbaar. Er vindt voor privégebruik dan een correctie plaats van 12% van de bijtelling voor de inkomstenbelasting. De hoogte van de bijtelling was afhankelijk van de uitstoot van de auto. Was, zeg ik, omdat de Rechtbank Haarlem in een uitspraak aangaf dat dit onderscheid in strijd was met het gelijkheidsbeginsel. Deze uitspraak betekent dat de ondernemer kan volstaan met de voldoening van 12% van de meest gunstige IB-bijtelling. Dat zou dus in principe 12% van 0% van de cataloguswaarde van de auto zijn. Kortom geen correctie. Wilt u de veilige weg bewandelen neem dan de normale correctie en maak bezwaar tegen uw eigen aangifte.

Na 1 juli 2012

Voor het deel na 1 juli 2011 geldt het volgende. U trekt weer alle btw af. De correctie die u nu moet toepassen is dat u 19% over de kosten voor privégebruik moet corrigeren. Voor deze berekening geldt dat woon-werkverkeer ook privé is. De correctie moet nu als volgt worden berekend: aantal privékilometers gedeeld door totale aantal kilometers vermenigvuldigd met alle gemaakte kosten exclusief btw plus 1/5 deel van de aanschafkosten van de auto inclusief bpm en exclusief btw. De uitkomst van deze berekening vermenigvuldigd u met 19% en u heeft uw correctie. Om deze berekening goed te kunnen maken, moet u een sluitende kilometeradministratie hebben om uw privékilometers aan te kunnen tonen. Er is een alternatief, namelijk een forfait van 2,7% van de catalogusprijs van de auto inclusief btw en bpm.

Samengevat:

Trek alle btw af, neem als correctie voor privégebruik op 6/12 maal 12% van de IB-bijtelling. Tel bij de correctie op 6/12 maal 2,7% van de cataloguswaarde van de auto inclusief btw en bpm. Maak bezwaar tegen uw eigen aangifte.

Uit een recent verleden herinner ik me nog de slogan:”Leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker.” Volgens mij is dat hier niet gelukt!

Uw belastingadviseur

Jaap Ekkelboom CB

Esteem Accountancy & Belastingadviseurs te Waddinxveen

www.esteem.nl

Advertenties