Heeft u een onderneming of een praktijk en heeft uw partner geen baan of een parttime baan, dan weet u wat ik bedoel met: ”een onderneming heb je niet alleen”. In dergelijke situaties werkt de partner vaak geheel of gedeeltelijk mee in de onderneming. Vaak zonder vergoeding. Maar hoe kan je in deze situatie nu het best je partner belonen?

De makkelijkste oplossing is door gebruik te maken van de meewerkaftrek. Afhankelijk van de hoeveelheid meegewerkte uren en de hoogte van de winst kunt u aanspraak maken op een extra aftrek.  Dat begint met een aftrek van 1,25% van de winst als uw partner 525 uur meewerkt en het kan oplopen tot 4% van de winst als uw partner 1750 uur of meer meewerkt in de zaak op jaarbasis. U mag uw partner dan overigens geen vergoeding betalen voor die meegewerkte uren. Althans de vergoeding mag niet meer dan € 5000 bedragen. Deze vergoeding komt dan niet in aftrek op de winst en is geen inkomen voor uw partner.

U kunt uw partner natuurlijk ook een meewerkbeloning betalen. De beloning moet dan meer dan € 5000 per jaar zijn. Als de beloning zakelijk is en schriftelijk is vastgelegd, dan vormt de beloning een kostenpost voor de onderneming en is dan inkomen voor uw partner.

Tot slot kunt u natuurlijk ook een man-vrouw firma aangaan. Als u aan de voorwaarden voldoet, kan dat veel belasting besparen. U heeft dan beide recht op ondernemersaftrek en het resultaat kan tussen uw beide verdeeld worden. Omdat dit zo gunstig is heeft het ook de bijzondere aandacht van de belastingdienst. Er wordt gekeken of de partner daadwerkelijk óók ondernemer is. Verder kijkt de belastingdienst of de samenwerking niet een ongebruikelijk samenwerkingsverband is. Hiervan is sprake als de samenwerking tussen willekeurige derden niet tot stand zou zijn gekomen.

Werkt uw partner mee in de onderneming? Kijk dan altijd of dat ook een belastingvoordeel kan opleveren.

Uw belastingadviseur

Jaap Ekkelboom CB

Esteem Accountancy & Belastingadviseurs te Waddinxveen

www.esteem.nl

Advertenties