Al eerder heb ik eens een column aan dit onderwerp gewijd. Er is veel nuttige informatie te vinden op de site http://www.belastingdienstpensioensite.nl Het betreft hier informatie van een kennisgroep van de belasting die zijn mening geeft, dus geen wetgeving. Het navolgende heeft als bron deze site.

Ik kom in mijn praktijk regelmatig in aanraking met mensen die een gouden handdruk krijgen. Als u een gouden handdruk krijgt van uw werkgever, dan heeft u een aantal mogelijkheden. U kunt direct afrekenen met de belastingdienst, het geld onderbrengen bij verzekeraar of onderbrengen bij een bank, of de gouden handdruk onderbrengen bij uw eigen B.V. U bent dan als het ware uw eigen verzekeraar. Afhankelijk van uw inkomenssituatie en de hoogte van de gouden handdruk kunt u tot verschillende keuzes komen. U heeft bedenktijd nodig, maar hoelang? De redelijke termijn is per 2012 maximaal 6 maanden. U mag het geld in de tussentijd stallen op een derdenrekening, dit kan bij een notaris, advocaat of een andere partij. Het is ook mogelijk om het geld bij de werkgever te laten staan of bij een verzekeraar te stallen.

Een vergoeding die wordt betaald op grond van een beding in de arbeidsovereenkomst kan niet worden gebruikt voor een stamrecht. De vergoeding wordt dan namelijk niet gezien als een vergoeding voor gederfd loon, de eenmalige ontslaguitkering vervangt het te derven loon. Het stamrecht vervangt vervolgens de eenmalige uitkering, niet het te derven loon. De eenmalige uitkering wordt niet gederfd, ze wordt genoten in een andere vorm. Als u dit niet wilt, dan moet de arbeidsovereenkomst tijdig worden aangepast.

U en uw werkgever kunnen bijvoorbeeld de omvang van de ontslagvergoeding vaststellen maar tegelijk bepalen dat de vorm van die vergoeding, te weten een eenmalige contante uitkering of een aanspraak op een periodieke uitkering ter vervanging van te derven loon pas zullen vaststellen als het mogelijke ontslag zich voordoet. In dat geval kan niet worden gesteld dat de werknemer bij voorbaat een eenmalige uitkering bij ontslag heeft bedongen.

­Is de situatie onduidelijk, dan geniet het altijd de voorkeur om risico’s te beperken en de situatie bij twijfel voor te leggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft dan een beschikking, zodat u en uw werkgever weten of de gouden handdruk zonder inhouding kan worden overgeboekt.

Uw belastingadviseur

Jaap Ekkelboom CB

Esteem Accountancy & Belastingadviseurs te Waddinxveen

www.esteem.nl

Advertenties