Als u als ouder wat te schenken heeft aan uw kind, dan heeft u zich ongetwijfeld wel eens laten voorlichten over de mogelijkheden. De optie die sinds 2010 bestaat is om € 50.300 (2011) vrijgesteld van schenkbelasting aan uw kind te schenken als het kind 18 jaar of ouder is en niet ouder is dan 34 jaar en het geld gebruikt voor de eigen woning of een kostbare studie of opleiding.

Onder gebruiken voor de eigen woning wordt dan onder andere verstaan, het kopen van een woning, het verbeteren of onderhoud van de eigen woning, afkoop van recht van erfpacht of aflossing van de eigenwoningschuld. En over dit laatste wil ik het hebben. Dagelijks valt te lezen dat we een Nederland een te hoge hypotheekschuld hebben en dat de hypotheekrenteaftrek te zwaar drukt op de begroting van de overheid. Tegelijkertijd is er een gelukkige groep mensen in Nederland die prettig geprofiteerd hebben van de lage huizenprijzen in de tachtiger jaren en de forse prijsstijging daarna tot rond 2007. Deze groep woont in een woning met een hoge waarde en geen of een heel lage hypotheek. Niet zelden heeft deze groep door hard werken of door vererving ook de beschikking over een aardig banksaldo. De kinderen van deze groep hebben hun huis vaak in een dure tijd gekocht met een tophypotheek en deze is meestal geheel of gedeeltelijk aflossingsvrij.

Stel nu dat de schenkingsvrijstelling voor het aflossen van de hypotheek verruimd zou worden. Dus niet eenmalig aan een kind tussen 18 en 34 jaar, maar gewoon ieder jaar en zonder leeftijdsgrens. Wat zijn dan de gevolgen. Voor de ouders is het gunstig als ze willen schenken, want zo kan een belangrijk deel van het vermogen belastingvrij worden geschonken. Voor de kinderen is het gunstig, omdat zij uiteraard dan belastingvrij verkrijgen en daarmee de maandelijkse lasten kunnen verlagen. En voor de overheid is het ook gunstig. De hypotheekschuld vermindert en zal ook lager blijven door de bijleenregeling. Huishoudens krijgen door lagere maandlasten meer te besteden, wat weer goed is voor de economie. Verder zal de belastingopbrengst uit box 3 minder zijn en zal de schenk- en erfbelasting in de toekomst lager zijn, maar daar staat een directe en langjarige besparing op dé aftrekpost in box 1 tegenover.

Win win win. Ik wens u fijne Kerstdagen en een heel voorspoedig 2012.

Uw belastingadviseur

Jaap Ekkelboom CB

Esteem Accountancy & Belastingadviseurs te Waddinxveen

www.esteem.nl

Advertenties