In mijn vorige column gaf ik al aan dat er nog veel fiscale vraagstukken zijn die niet altijd even duidelijk zijn. Zo ook in dit enigszins vereenvoudigd beschreven geval. Een BV bezit een zeiljacht en een riante vakantiewoning in Frankrijk. De eigenaar van de BV (de DGA) heeft voor zijn vakantie 7 weken gebruikt gemaakt van deze vakantiewoning en dit zeiljacht. Daarvoor heeft de DGA wel huur betaald. In dit geval ruim € 11.000,- De woning en het zeiljacht zijn dat jaar verder niet door de BV of door derden gebruikt. Daarom stelt de inspecteur dat de woning en het zeiljacht de DGA het hele jaar ter beschikking hebben gestaan en dat er dus sprake is van een informele uitdeling van winst en wel voor een waarde van ruim twee ton.

De Rechtbank en later het Hof volgen het standpunt van de inspecteur. Het Hof is van mening dat de BV een verkapte winstuitdeling aan de DGA heeft gedaan. Het Hof komt tot die conclusie, omdat het gebruik dat de DGA in 2001 van de woning heeft gemaakt, plaatsvond in het kader van zijn vakantiebesteding, dat de BV de woning (ook) de rest van het jaar 2001 beschikbaar heeft gehouden voor de DGA, dat de woning in dat jaar niet door de BV of door derden is gebruikt of aan derden ter beschikking is gesteld, dat het beschikbaar houden van de woning door de BV geschiedde met de bedoeling om de DGA ter vervulling van zijn persoonlijke wensen een voordeel toe te kennen, en dat de DGA zich van deze bevoordeling bewust was, althans redelijkerwijs bewust behoorde te zijn.

De situatie van de DGA lijkt hopeloos en kansloos. Hij gaat nog in cassatie en stelt: Ik heb het zeiljacht en de vakantiewoning niet het hele jaar tot mijn beschikking gehad, maar slechts 7 weken en daarvoor heb ik huur betaald. De BV heeft de beschikkingsmacht over de woning en het zeiljacht voor de rest van dat jaar niet afgestaan, maar zelf behouden. De Hoge Raad stelt de DGA in het gelijk.

Zo ziet u maar. Het is niet altijd even duidelijk. Ik denk dat ik maar eens op vakantie ga.

Uw belastingadviseur

Jaap Ekkelboom CB

Esteem Accountancy & Belastingadviseurs te Waddinxveen

www.esteem.nl

Advertenties